www.leapfrogoz.com.au

Antithemerastis acrobela


Cascera bella


Cascera muscosa


Cascera muscosa


Cerura multipunctata


Destolmia lineata


Gargettiana punctatissima


Paradestolmia nigrolinea


Neostauropus viridissimus


Netria viridescens


Omichlis hadromeres


Pheraspis mesotypa


Pheraspis sp.


Psalidostetha banksiae


Sorama bicolor


Syntypistis chloropasta

Syntypistis opaca

Teleclita dryinopa


Subfamily

Thaumetopoeinae

Aglaosoma variegata


Aglaosoma variegata


Axiocleta perisema PS1

(female)


Cynosarga ornata


Epicoma argentata


Epicoma asbolina


Epicoma barnardi


Epicoma barnardi


Epicoma contristis

(male)

Epicoma contristis

(male)

Epicoma derbyana


Epicoma derbyana


Epicoma melanospila

(male)

Epicoma melanospila

(female)

Epicoma melanospila

(female)

Epicoma melanospila PS1


Epicoma melanosticta

(female)

Epicoma protrahens


Epicoma zelotes

(female)

Epicoma zelotes

(male)

Ochrogaster lunifer


Ochrogaster lunifer


Ochrogaster lunifer


Trichiocercus sparshalli


Axiocleta perisema PS1

(female)


Psalidostetha banksiae